home3 search
分享至社群網路

「齊」怎麼寫?國字「齊」的筆劃順序

「齊」的筆順動畫

「齊」的分步筆順指南

「齊」的基本信息

部首:

總筆劃數:14

注音:(多音字)  1.ㄑㄧˊ      2.ㄓㄞ      3.ㄐㄧˋ      4.ㄗ    

拼音:(多音字)  1.qí      2.zhāi      3.jì      4.zī    

「齊」同部首國字一覽

「齊」同音國字一覽