home3 search
分享至社群網路

「磅」怎麼寫?國字「磅」的筆劃順序

「磅」的筆順動畫

「磅」的分步筆順指南

「磅」的基本信息

部首:

總筆劃數:15

注音:(多音字)  1.ㄅㄤˋ      2.ㄅㄥˋ      3.ㄆㄤ    

拼音:(多音字)  1.bàng      2.bèng      3.pāng    

「磅」同部首國字一覽

「磅」同音國字一覽