home3 search
分享至社群網路

「瘈」怎麼寫?國字「瘈」的筆劃順序

「瘈」的筆順動畫

「瘈」的分步筆順指南

「瘈」的基本信息

部首:

總筆劃數:14

注音:(多音字)  1.ㄐㄧˋ      2.(又音)ㄓˋ      3.ㄑㄧˋ    

拼音:(多音字)  1.jì      2.(又音)zhì      3.qì    

「瘈」同部首國字一覽

「瘈」同音國字一覽