home3 search
分享至社群網路

「濊」怎麼寫?國字「濊」的筆劃順序

「濊」的筆順動畫

「濊」的分步筆順指南

「濊」的基本信息

部首:

總筆劃數:16

注音:(多音字)  1.ㄏㄨㄟˋ      2.ㄨㄟˋ      3.ㄏㄨㄛˋ    

拼音:(多音字)  1.huì      2.wèi      3.huò    

「濊」同部首國字一覽

「濊」同音國字一覽