home3 search
分享至社群網路

「渾」怎麼寫?國字「渾」的筆劃順序

「渾」的筆順動畫

「渾」的分步筆順指南

「渾」的基本信息

部首:

總筆劃數:12

注音:(多音字)  1.ㄏㄨㄣˊ      2.ㄏㄨㄣˋ      3.ㄍㄨㄣˇ    

拼音:(多音字)  1.hún      2.hùn      3.gǔn    

「渾」同部首國字一覽

「渾」同音國字一覽