home3 search
分享至社群網路

「桁」怎麼寫?國字「桁」的筆劃順序

「桁」的筆順動畫

「桁」的分步筆順指南

「桁」的基本信息

部首:

總筆劃數:10

注音:(多音字)  1.ㄏㄥˊ      2.ㄏㄤˊ      3.ㄏㄤˋ    

拼音:(多音字)  1.héng      2.háng      3.hàng    

「桁」同部首國字一覽

「桁」同音國字一覽