home3 search
分享至社群網路

「會」怎麼寫?國字「會」的筆劃順序

「會」的筆順動畫

「會」的分步筆順指南

「會」的基本信息

部首:

總筆劃數:13

注音:(多音字)  1.ㄏㄨㄟˋ      2.ㄏㄨㄟˇ      3.ㄎㄨㄞˋ      4.ㄍㄨㄟˋ    

拼音:(多音字)  1.huì      2.huǐ      3.kuài      4.guì    

「會」同部首國字一覽

「會」同音國字一覽