home3 search
分享至社群網路

「擭」怎麼寫?國字「擭」的筆劃順序

「擭」的筆順動畫

「擭」的分步筆順指南

「擭」的基本信息

部首:

總筆劃數:17

注音:(單音字)  ㄏㄨㄛˋ    

拼音:(單音字)  huò    

「擭」同部首國字一覽

「擭」同音國字一覽