home3 search
分享至社群網路

「契」怎麼寫?國字「契」的筆劃順序

「契」的筆順動畫

「契」的分步筆順指南

「契」的基本信息

部首:

總筆劃數:9

注音:(多音字)  1.ㄑㄧˋ      2.ㄑㄧㄝˋ      3.ㄒㄧㄝˋ    

拼音:(多音字)  1.qì      2.qiè      3.xiè    

「契」同部首國字一覽

「契」同音國字一覽