home3 search
分享至社群網路

「大」怎麼寫?國字「大」的筆劃順序

「大」的筆順動畫

「大」的分步筆順指南

「大」的基本信息

部首:

總筆劃數:3

注音:(多音字)  1.ㄉㄚˋ      2.ㄉㄞˋ      3.ㄊㄞˋ    

拼音:(多音字)  1.dà      2.dài      3.tài    

「大」同部首國字一覽

「大」同音國字一覽