home3 search
分享至社群網路

「唔」怎麼寫?國字「唔」的筆劃順序

「唔」的筆順動畫

「唔」的分步筆順指南

「唔」的基本信息

部首:

總筆劃數:10

注音:(單音字)  ㄨˊ    

拼音:(單音字)  wú    

「唔」同部首國字一覽

「唔」同音國字一覽