home3 search
分享至社群網路

「參」怎麼寫?國字「參」的筆劃順序

「參」的筆順動畫

「參」的分步筆順指南

「參」的基本信息

部首:

總筆劃數:11

注音:(多音字)  1.ㄘㄢ      2.ㄕㄣ      3.ㄘㄣ      4.ㄙㄢ    

拼音:(多音字)  1.cān      2.shēn      3.cēn      4.sān    

「參」同部首國字一覽

「參」同音國字一覽