home3 search
分享至社群網路

「估」怎麼寫?國字「估」的筆劃順序

「估」的筆順動畫

「估」的分步筆順指南

「估」的基本信息

部首:

總筆劃數:7

注音:(多音字)  1.ㄍㄨ      2.(又音)ㄍㄨˇ      3.ㄍㄨˋ    

拼音:(多音字)  1.gū      2.(又音)gǔ      3.gù    

「估」同部首國字一覽

「估」同音國字一覽